Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

Kisune
7902 757d 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viagreywolf greywolf

September 15 2019

Kisune
9897 f967 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viagreywolf greywolf

September 12 2019

Kisune
1646 6589 500
Reposted fromfapucino fapucino viafapfapfap fapfapfap
Kisune
7259 674a 500
Reposted fromcontigo contigo viagreywolf greywolf
Kisune
6690 464b
Reposted fromzciach zciach viakotfica kotfica

September 11 2019

Kisune
5252 380e
Reposted fromressacramiser ressacramiser vianyaako nyaako

September 10 2019

Kisune
2069 44c6 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viagreywolf greywolf

September 09 2019

Kisune
5419 d020 500
Reposted fromknwk knwk viajottos jottos
Kisune
0815 3216 500
Reposted fromteijakool teijakool viagreywolf greywolf

September 08 2019

Kisune
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Kisune

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Kisune
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.

September 07 2019

Kisune
9995 2a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagreywolf greywolf
Kisune

September 03 2019

Kisune
5163 3f4f 500
Reposted fromkicikitka kicikitka viagreywolf greywolf

September 02 2019

Kisune
2565 f256 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viagreywolf greywolf
Kisune

August 28 2019

Kisune
2787 01fe 500
Kisune
9198 8ec8 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viagreywolf greywolf
Kisune
8615 0986
Reposted fromTamahl Tamahl viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...