Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

Kisune
Życzyłem ci wszystkiego co tylko najlepsze
na tym świecie 
I powiedziałem ci, kiedy mnie opuściłaś
Że nie ma czego wybaczać 
Ale zawsze myślałem, że wrócisz, powiesz mi, iż wszystko, co znalazłaś to 
Złamane serce i nieszczęście 
Trudno mi przyznać, że jestem zazdrosny 
o twoje szczęście beze mnie 
— Labrinth - Jealous
Reposted fromflesz flesz viatysiace-mysli tysiace-mysli

April 28 2018

Kisune
Reposted fromFlau Flau viajottos jottos

April 20 2018

Kisune
“Sekretem zmiany nie jest zwalczanie starych nawyków, ale skupienie całej energii na zbudowaniu nowych.” 
— Sokrates
Reposted fromavooid avooid viaSenyia Senyia
Kisune
Reposted fromknwk knwk viaSkydelan Skydelan

April 07 2018

Kisune
8355 40b5 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney

April 05 2018

Kisune
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov

April 03 2018

Kisune
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viablackheartgirl blackheartgirl

March 13 2018

Kisune
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf

March 09 2018

Kisune
0782 0241 500

March 01 2018

Kisune
5807 e819 500
Reposted fromfapucino fapucino viaPicki91 Picki91

February 28 2018

Kisune
Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.
— Konfucjusz
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaOnly2you Only2you

February 23 2018

Kisune
2470 1aff 500

February 20 2018

Kisune
Kisune
Kisune
4681 e1e6 500
Reposted fromirukandjisyndrome irukandjisyndrome viabanshe banshe

February 19 2018

Kisune
6532 4ec0 500
Reposted fromtgs tgs viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Kisune
Stałem u progu dorosłości niedojrzały, zagubiony, odrzucony i miałem żal do samego siebie, iż wszystko co dobre mnie ominęło.
— Robert Gong
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viatobecontinued tobecontinued

February 18 2018

Kisune
5474 ede0
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
Kisune
2290 1c00
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy

February 16 2018

Kisune
7209 45b6 500
Reposted fromblotind blotind viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...