Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

6701 a9dd
Reposted fromAmericanlover Americanlover

September 17 2017

Kisune
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viastrzepy strzepy

September 11 2017

Kisune
Ta książka jest dla tych, którzy stracili ukochaną osobę.  Budzili się z płaczem i z płaczem zasypiali. Musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle. Sam fakt przetrwania nie wymaga siły, to tylko wegetacja z dnia na dzień. Kto nauczy się żyć pomimo wszystko, odniesie zwycięstwo.
— Jasinda Wilder "Tylko Ty"
Reposted fromdreamadream dreamadream viapikkumyy pikkumyy

September 09 2017

Kisune
Samobójstwo nie jest końcem bólu, jest tylko jego przeniesieniem na kogoś innego.
— Otchłań zwana internetem
Reposted bynadmiarwenylottibluebell

September 03 2017

Kisune
0130 2759

September 02 2017

Kisune
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viaeternaljourney eternaljourney

August 28 2017

Kisune
Najsmutniejsze było to, że mogłeś poznać osobę, która zmieniła na zawsze twoje życie, a mimo to z nią nie być. Ci, którzy uczyli cię miłości, nie zawsze z tobą zostawali.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
Kisune
7790 b00b
Reposted fromniewychowana niewychowana viaSenyia Senyia
Kisune
2402 eac6 500
Reposted fromtimquadrat timquadrat viaOnly2you Only2you

August 24 2017

Kisune
W czasach obfitości informacji i przeciążenia nimi triumfy święcą ci, którzy potrafią zdecydować, co należy pominąć, żeby móc się skoncentrować na tym, co jest dla nich naprawdę ważne. Nic nie paraliżuje tak jak świadomość bezliku możliwości. Myśl, że możesz zrobić wszystko jest przeciążająca.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

August 23 2017

Kisune

Switzerland.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
Kisune

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaaleander aleander
Kisune
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
Kisune
Nie możesz dwukrotnie popełnić tego samego błędu. Bo kiedy robisz to po raz drugi, to nie jest błąd - to wybór.
— Aleatha Romig
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
Kisune
7328 9dab 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianezavisan nezavisan

August 20 2017

Kisune
6018 13bd 500
Reposted fromkrzysk krzysk viastrzepy strzepy
Kisune
Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę - seks po Danielsie jest o niebo lepszy

niż po haszyszu - i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię

ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi
się ze śladami w rzeczywistość, ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.
— M. Świetlicki - "Dwa dni wakacji"
Reposted fromzmora zmora viaprzemysLENiA przemysLENiA

August 16 2017

Kisune
9147 20dc 500
Reposted fromepicenegod epicenegod viaoutoflove outoflove

August 12 2017

Kisune
3345 ea11 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasevenlux sevenlux

August 03 2017

8899 87af
Reposted fromDagarhen Dagarhen viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl