Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

Kisune
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
Kisune
5558 32bb
Reposted fromnezavisan nezavisan
Kisune
Reposted frommondomg mondomg viakyte kyte
Kisune
3198 548c 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viakyte kyte
Kisune
Reposted frombromba bromba viaczekajska czekajska
Kisune

May 24 2017

Kisune
Night will show
Where we'll glow
Except this one thing that I want,
Except this one thing that I need,
Except this one thing that I love,
All is mine
— Phedora - All Is Mine
Reposted bymesoute mesoute
Kisune

(...) a mi się wydawało, że ludziom nie przechodzi tak z dnia na dzień. A już na pewno nie miłość.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

May 23 2017

Kisune
Co za dziwaczne określenie: ,,sypianie''. Jakby ludzie rozmnażali się, obcując z materacami, a nie z żywym ciałem.
— ,,Uczennica Maga''
Kisune
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów

May 21 2017

Kisune
...no ale niech pan sam powie, czy możliwa jest przyjaźń, taka czysta przyjaźń, między kobietą a mężczyzną, jeśli ona jest ładna i do tego niegłupia, a on przystojny? Jeśli ludzie są tak blisko, że sobie pomagają, lubią być razem, dawać sobie prezenty, troszczą się o swoje zdrowie, całują się na pożegnanie i na powitanie w policzek albo w czoło, no to czemu nie mieliby w końcu pocałować się w usta, przytulić mocniej niż zwykle, polubić smaku i zapachu tej drugiej osoby? Dlaczego nie mieliby w końcu dotknąć się czulej, a potem jeszcze czulej, nie zachwycić się pięknem swoich dłoni, ust, włosów, opalonych ramion? To się musi stać prędzej czy później i przyjaciele zostają kochankami. Zawsze tak jest, chyba że przyjaźń nie jest wcale tak wielka, albo mieszkają bardzo daleko od siebie, albo coś innego w życiu nie pozwala im się zbliżyć, ciężka praca, choroba, a może jeszcze coś innego.
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagdziejestola gdziejestola
1357 2ac7 500
Reposted fromamatore amatore viaalmostlover almostlover

May 20 2017

Kisune
O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski

May 19 2017

Kisune

May 18 2017

6866 7c3b 500

1cyberimplant1:

Novans V Adikresna

Reposted fromjottos jottos

May 15 2017

Kisune
Zadzwonił dziś do mnie przyjaciel, nie rozmawialiśmy jakiś czas, mówił, mówił dużo,
że pracuje
że kończy studia
że się zaręczył
że stara się o dziecko
A ja, mogłem mu powiedzieć, tylko jedno,
że nie wiem, czy dam rade jutro wstać z łóżka.
Kisune
0443 1e9a
Reposted fromjottos jottos
Kisune
Reposted fromtfu tfu viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl