Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

Kisune
5234 b236
Reposted fromtichga tichga viastrzepy strzepy

December 06 2019

Kisune
1566 a803 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf

December 03 2019

Kisune
7851 3b46 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viagreywolf greywolf
Kisune
5225 10ad
Reposted fromLunarr Lunarr viagreywolf greywolf

November 27 2019

Kisune
8647 6d91 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamociumpanie mociumpanie

November 24 2019

Kisune
Nie wiem, jak inni, ale ja widzę różnicę między "nie chcę, mam dziewczynę" a "nie mogę, mam dziewczynę".
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
Kisune
0984 2801
Reposted fromteijakool teijakool viastrzepy strzepy
Kisune
1597 6be7 500
Reposted frompunisher punisher viaNajada Najada
Kisune
Kisune

November 21 2019

Kisune
3687 277b 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viastrzepy strzepy

November 19 2019

Kisune
6641 9a0d 500
Reposted fromelegy elegy viagreywolf greywolf
Kisune

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viacomiendolirica comiendolirica

November 14 2019

Kisune
1234 8aa3 500
Reposted fromnyaako nyaako vialottibluebell lottibluebell
Kisune
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viastrzepy strzepy
Kisune
6223 0491 500
Reposted fromfungi fungi viastrzepy strzepy

November 11 2019

Kisune
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viastrzepy strzepy
Kisune
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaNajada Najada
Kisune
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viaSkydelan Skydelan

November 05 2019

Kisune
1620 36e4 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl