Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2019

Kisune
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viawakemeupx wakemeupx

February 24 2019

Kisune
5111 7f1d

February 20 2019

Kisune
3690 9a4d 500
Reposted fromsnuggle snuggle viagogullo77 gogullo77
Kisune
6466 1bce 500
Reposted fromgogullo77 gogullo77

July 21 2018

Kisune
4570 4b19 500
Reposted fromseaweed seaweed viastrzepy strzepy

June 19 2018

Kisune
6250 b7b5 500
Reposted fromfapucino fapucino vianezavisan nezavisan

May 25 2018

Kisune
Życzyłem ci wszystkiego co tylko najlepsze
na tym świecie 
I powiedziałem ci, kiedy mnie opuściłaś
Że nie ma czego wybaczać 
Ale zawsze myślałem, że wrócisz, powiesz mi, iż wszystko, co znalazłaś to 
Złamane serce i nieszczęście 
Trudno mi przyznać, że jestem zazdrosny 
o twoje szczęście beze mnie 
— Labrinth - Jealous
Reposted fromflesz flesz viatysiace-mysli tysiace-mysli

April 28 2018

Kisune
Reposted fromFlau Flau viajottos jottos

April 20 2018

Kisune
“Sekretem zmiany nie jest zwalczanie starych nawyków, ale skupienie całej energii na zbudowaniu nowych.” 
— Sokrates
Reposted fromavooid avooid viaSenyia Senyia
Kisune
Reposted fromknwk knwk viaSkydelan Skydelan

April 07 2018

Kisune
8355 40b5 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney

April 05 2018

Kisune
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov

April 03 2018

Kisune
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viablackheartgirl blackheartgirl

March 13 2018

Kisune
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf

March 09 2018

Kisune
0782 0241 500

March 01 2018

Kisune
5807 e819 500
Reposted fromfapucino fapucino viaPicki91 Picki91

February 28 2018

Kisune
Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.
— Konfucjusz
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaOnly2you Only2you

February 23 2018

Kisune
2470 1aff 500

February 20 2018

Kisune
Kisune
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl