Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2019

Kisune
6288 1115 500
Reposted fromfungi fungi

August 22 2019

Kisune
4081 f822 500
Reposted fromzciach zciach viailovegreen ilovegreen

August 19 2019

Kisune
Po nikim tak człowiek nie widzi dokładnie starości jak po starzejącym się ojcu, matce. To starość, która nas boli, z którą współcierpimy, na którą jesteśmy skazani, aby się w niej przeglądać i odnajdywać siebie. Może to dzięki ich starości przyzwyczajamy się i do własnej i z większym zrozumieniem ją znosimy.
— Wiesław Myśliwski, ,,Ucho Igielne"
Reposted fromlifeless lifeless vianotperfectgirl notperfectgirl

August 11 2019

Kisune
8398 eaec 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viabzium bzium
Kisune
Kisune
Każdy ma swoje własne zamiłowania: piłka nożna, kopulacja, picie piwa z puszki. Mnie natomiast ogromną przyjemność sprawia dowiadywanie się różnych ponurych rzeczy z trudnych książek.
— Stanisław Lem
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy

August 05 2019

Kisune

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaNajada Najada

July 31 2019

Kisune
5207 ba57 500
Reposted fromcontigo contigo viaeternaljourney eternaljourney

July 26 2019

Kisune
Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.
— H. Jackson Brown, Jr.

July 25 2019

Kisune
Back Up **
Kisune
6705 88c6 500
Reposted frompandotree pandotree viajottos jottos
Kisune
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaeternaljourney eternaljourney
Kisune
"Co ciekawego w życiu robisz?" - jedno pozornie proste pytanie, zadane przez faceta zbierającego drobne pod sklepem, a ja nagle nie mam pojęcia co powiedzieć. Uczę się, jem, śpię oglądam seriale, spotykam ze znajomymi? Żadna z tych rzeczy nie wydaje się ciekawa, przecież każdy to robi. I nagle wydaje mi się, że powinnam w każdej chwili robić coś, o czym później będę mogła opowiadać wnukom. Tylko dlaczego mając tą świadomość, dalej nie jestem w stanie wziąć się w garść i sprawić aby moje życie było warte coś więcej, niż codzienne proste czynności?
Reposted fromnastygirl nastygirl viaeternaljourney eternaljourney

July 18 2019

Kisune
2355 10af 500
Reposted fromMtsen Mtsen vianotperfectgirl notperfectgirl

March 02 2019

Kisune
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viawakemeupx wakemeupx

February 24 2019

Kisune
5111 7f1d

February 20 2019

Kisune
3690 9a4d 500
Reposted fromsnuggle snuggle viagogullo77 gogullo77
Kisune
6466 1bce 500
Reposted fromgogullo77 gogullo77

July 21 2018

Kisune
4570 4b19 500
Reposted fromseaweed seaweed viastrzepy strzepy

June 19 2018

Kisune
6250 b7b5 500
Reposted fromfapucino fapucino vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl