Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

Kisune
(...) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu.
— Artur Andrus

November 09 2017

Kisune
0023 28a3 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaSenyia Senyia

November 02 2017

Kisune
Many people are experimenting with the drug ecstasy. I heard you say once that a lie is sweet in the beginning and bitter in the end, and truth is bitter in the beginning, and sweet in the end. I have been meditating, but I don't have the experiences people report from the drug ecstasy. Is the drug like the lie, and meditation the truth? Or am I missing something that could really help me?
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viaElric-Wolfe Elric-Wolfe

November 01 2017

Kisune
7207 f0f3 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viagreywolf greywolf

October 31 2017

Kisune
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak

October 19 2017

Kisune

October 13 2017

Kisune
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viapomsa pomsa
Kisune
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viapomsa pomsa
Kisune
9173 b766 500
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf

October 08 2017

8163 3c80 500
Reposted fromkimik kimik viabzium bzium
1683 8867 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viailovegreen ilovegreen

September 29 2017

Kisune
Minął rok. Odważyłaś się wkońcu spojrzeć mi w twarz. Ja spojrzałem na Ciebie, i jedyne co poczułem to pustka. Zalałaś mnie potokiem zdań, nie zmieniłaś się. Dalej trwasz przy sposobie myślenia który kazał Ci wepchnąć mnie do piekła, chyba powinna cieszyć mnie twa trwałość, choć w tej jednej rzeczy. Świat się obrócił, a my dalej stoimy po przeciwnych stronach tej samej obleśnej rzeki. Pożegnałaś się, obróciłaś na pięcie i zniknełaś równie szybko jak się pojawiłaś. A ja zostałem, sam, znowu poczułem ten ścisk w klatce.
Nie wiem, czym było moje piekło.
Nie wiem, czym była droga którą pokonałem.
Nie wiem prawie nic.
Jedyne co właśnie nauczyłem się że wiem, to to że moje cierpienie, mój ból, były tylko moje, ja je sobie zadałem, ja je wycierpiałem, i ja się nimi zabiłem. Ty nic o tym nie wiesz.
Nadano mi kiedyś imię, lecz wyrzekam się go! Od dziś zwijcie mnie masochistą, tym który swoje cierpienie zamienił w sens swojego życia, tym który jest głupcem, tym którego własnie sobie uświadomiłem, z całego serca nienawidze...
— Demony nie potrafią umierać

September 20 2017

6701 a9dd
Reposted fromAmericanlover Americanlover

September 17 2017

Kisune
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viastrzepy strzepy

September 11 2017

Kisune
Ta książka jest dla tych, którzy stracili ukochaną osobę.  Budzili się z płaczem i z płaczem zasypiali. Musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle. Sam fakt przetrwania nie wymaga siły, to tylko wegetacja z dnia na dzień. Kto nauczy się żyć pomimo wszystko, odniesie zwycięstwo.
— Jasinda Wilder "Tylko Ty"
Reposted fromdreamadream dreamadream viapikkumyy pikkumyy

September 09 2017

Kisune
Samobójstwo nie jest końcem bólu, jest tylko jego przeniesieniem na kogoś innego.
— Otchłań zwana internetem
Reposted bynadmiarwenylottibluebell

September 03 2017

Kisune
0130 2759

September 02 2017

Kisune
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viaeternaljourney eternaljourney

August 28 2017

Kisune
Najsmutniejsze było to, że mogłeś poznać osobę, która zmieniła na zawsze twoje życie, a mimo to z nią nie być. Ci, którzy uczyli cię miłości, nie zawsze z tobą zostawali.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
Kisune
7790 b00b
Reposted fromniewychowana niewychowana viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl